ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

אמצעי בקרה ומניעה


לאחר קבלת תוצאות הסקר המכין והניטור הסביבתי , קיים צורך בהמלצה על ‏‏ אמצעי הבקרה והמניעה האופטימליים. אנחנו נתאם ונפקח על התקנת אמצעים ‏‏ אלה ונבדוק את יעילות הבקרה ע"י ניטור סביבתי חוזר.

אמצעי בקרה ומניעה