ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

ניטור סביבתי

‏התאמה וליווי של הניטור הסביבתי

לפי התקנה, של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, לניטור סביבתי וביולוגי לגורמים מזיקים 2011,נדרש סקר מקדים לביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי לחומרים ורעש.

הסקר המקדים יבוצע ע"י בודק מעבדתי מוסמך. הסקר בוחן את עמדות העבודה, תהליכי העבודה והחומרים שבשימוש. הסקר המקדים מהווה את תכנית העבודה לניטור וכולל בתוכו את החומרים שינוטרו, בכמה עמדות ובאילו שיטות.

לאחר ביצוע הסקר המכין, נתאים את הצרכים לניטור סביבתי שיבוצע ע"י בודק ‏‏ מוסמך. תוצאות הניטור הכוללות המלצות אופרטיביות יוגשו למפעל תוך מתן ‏‏ הסבר לגבי משמעותן. אנו נדאג לביצוע ניטור סביבתי שיעמוד בדרישות החוק תוך שמירה על האינטרסים של המפעל‏.

הניטור מבוצע על פי הסקר המקדים. לפי תוצאות הניטור, ניתן לקבל מידע על חשיפת העובדים לחומרים מזיקים ולרעש. דו"ח תוצאות הניטור הכוללות המלצות אופרטיביות יוגשו למפעל תוך מתן ‏‏ הסבר לגבי משמעותן. אנו, בחברת אמירים בריאות וסביבה, באמצעות מעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות והפיקוח על העבודה, נדאג לביצוע ניטור סביבתי שיעמוד בדרישות החוק תוך שמירה על האינטרסים של המפעל המזמין‏.

 

 

 

ניטור סביבתי