ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

ניטור סביבתי


‏התאמה וליווי של הניטור הסביבתי
לאחר ביצוע הסקר המכין, נתאים את הצרכים לניטור סביבתי שיבוצע ע"י בודק ‏‏ מוסמך. תוצאות הניטור הכוללות המלצות אופרטיביות יוגשו למפעל תוך מתן ‏‏ הסבר לגבי משמעותן. אנו נדאג לביצוע ניטור סביבתי שיעמוד בדרישות החוק תוך שמירה על האינטרסים של המפעל‏.

ניטור סביבתי