ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

בצוע סקרי סיכונים

‏ביצוע סקרי סיכונים בריאותיים/גהותיים במפעלים וארגונים.‏
סקר הסיכונים מהווה בסיס להערכת החשיפה ופעולות למניעתה בהתאם ‏‏ לצורך. סקר זה מהווה גם חלק אינטגרלי של תוכנית בטיחות ושל תקן ‏‏ 18001 ‏‎ .

בצוע סקרי סיכונים