ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

הובלת חומ"ס


‏הובלת חומ"ס
‏ הכנת מפעלים לדרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא הובלה ואחסון חומ"ס. ‏
‏ ההכנה כוללת קביעת השילוט המתאים והכנת דפי בטיחות בעברית והתאמת ‏
‏ המפעל לדרישות החוק בכל הקשור לאחסון והובלת חומ"ס. ‏

 

הובלת חומ"ס