ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

תסקירי השפעה על הסביבה


‏הכנת תסקירי השפעה על הסביבה על פי דרישות המשרד להגנת ‏הסביבה לפרויקטים חדשים והוספת מבנים במפעלים ‏קיימים. ניהול צוות המומחים בדיסציפלינות השונות לשם הכנת תסקיר השפעה על ‏הסביבה הכולל הערכת סיכונים ‏סביבתית של חומרים מסוכנים המצויים במפעל.‏
תסקירי השפעה על הסביבה