ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

Indoor air Quality

בדיקת איכות אויר פנים מבנית ‏Indoor air Quality ‎‏
בדיקת איכות האוויר פנים מבנית ופרמטרים נוספים כגון: מספר החלפות אוויר, ‏טמפרטורה, לחות ‏יחסית לקביעת עמידתם בהמלצות‏ASHRAE ‎‏ ‏‎ ‎  ומתן המלצות אופרטיביות לשינויים ‏‏הנדרשים.‏
איכות האוויר בבנייני משרדים הינו פרמטר בעל חשיבות גבוהה להרגשת נוחות ויעילות ‏העובדים.‏
Indoor air Quality