ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

ייעוץ סביבתי


‏מתן ייעוץ בתחומים סביבתיים וליווי פרויקטים
יעוץ בכל הנושאים הסביבתיים בארגונים כולל המלצות לביצוע השינויים הנדרשים.‏
ליווי וייעוץ לפרויקטים להם השפעה על הסביבה הציבורית והביתית לפי הנחיות גופים ישראלים ‏ובינלאומיים.‏ היעוץ כולל שרותי פיקוח על איכות הסביבה בפרויקטים בארץ ובחו"ל בהתאם לתקנים ‏בינלאומיים.‏


 

ייעוץ סביבתי