ייעוץ סביבתי וגיהות תעסוקתית

גיהות תעסוקתית ובריאות העובד

מטרת מדע הגיהות התעסוקתית לזהות ולהעריך את עוצמת חשיפת העובדים לגורמי סיכון תעסוקתיים שונים ותנאי סביבה במקום עבודתם. גורמי הסיכון הינם כימיים: חומרים מזיקים הנפלטים בתהליכי הייצור ונכנסים למערכת הנשימה או נספגים דרך העור ע"י העובדים, וגורמי סיכון פיזיקליים: רעש,  קרינה מסוגים שונים, תנאים סביבתיים כגון טמפרטורה, לחות, תאורה ותנאים ארגונומיים .

חובת המעסיק, לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי, לאותם גורמים ולתנאים הסביבתיים באופן שוטף,  כדי למנוע ‏התפתחות של מחלות מקצוע בקרב העובדים החשופים לגורמי הסיכון השונים. ‏
‏ ‏
הכרת גורמי סיכון מתבצע בעזרת סקר מקדים הנדרש ע"י מינהל הבטיחות, והינו שלב חשוב מאוד לצורך הכנת תכנית מתאימה לניטור הסביבתי תעסוקתי . ‏

הסקר המקדים הוא הבסיס להכנת תכנית לזיהוי החשיפה‏ הפוטנציאלית לחומרים כימיים, גורמים פיסיקליים (רעש, סוגי קרינה, ‏עומס חום), וזיהוי סיכונים ביולוגיים במקומות עבודה.

מפעלים נדרשים להכין תכנית לניהול סיכונים, ובה מוקדש פרק לתחום חשיפות העובדים לגורמי סיכון  תעסוקתיים.

חברות המוסמכות, לתקן הבטיחות והגהות 18001 ‏OHSAS‏ והטמיעו אותו ‏בפעילות השוטפת של החברה,  מנהלות את תחום הגהות באופן שוטף וחלק מזה הן דרישות מנהל הבטיחות בכל הקשור לבטיחות וגהות – בריאות תעסוקתית. עמידה בתקן זה כוללת את ארגון נושא הבטיחות והבריאות ‏התעסוקתית במפעל, ובכלל זה כל השלבים של ההכרה (סקר מקדים וסקר סיכונים), ‏ההערכה (ניטור סביבתי תעסוקתי) והבקרה (שלב הפחתת החשיפה), באמצעים הנדסיים למניעה במקור – באמצעותם למנוע או להפחית את  חשיפת העובדים לגורמי סיכון שונים ומניעת מחלות מקצוע, וכן‏ בעזרת ציוד מגן ‏אישי המותאם לפי סוג גורם הסיכון.

גיהות תעסוקתית ובריאות העובד